Bezpečnostní pokyny


Před zapálením svíčky z ní odstraňte jutový provázek. Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru a ani v průvanu nebo v blízkosti hořlavých předmětů. Buďte opatrní při manipulaci se svíčkou, nádoba je velmi rozpálená. Mezi hořícími svíčkami vždy ponechejte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky. Ujistěte se, že je mimo dosah dětí a domácích zvířat.